Op Expeditie

Op Expeditie is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8 voor het maken van spreekbeurten en werkstukken. Leerlingen leren informatie selecteren, ordenen, interpreteren en verwerken. De leerlijn bestaat uit vier niveau’s. Op elk niveau doorlopen leerlingen de zes stappen voor het oplossen van informatievraagstukken die gebaseerd zijn op de Big6. De methode is flexibel inzetbaar. De leerkracht kan zelf bepalen in welk jaar en op welk moment in het curriculum hij met Op Expeditie start. Per leerjaar kan een niveau worden behandeld, maar de stof kan ook in één jaar op verschillende niveaus worden ingezet. Naast het lesmateriaal is er een website voor leerlingen met extra informatie bij de verschillende stappen in de vorm van filmpjes. Daarnaast biedt de website inspiratie voor onderwerpen bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.

Uitgever
Ars Scribendi Uitgeverij (2012, 2018)
Jaar van uitgave
2012
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd

 • Ja, de vier niveaus zijn niet gebonden aan leerjaren of groepen. De leerkracht kan in groep 5 starten met niveau 1 en in groep 8 eindigen met niveau 4, maar het is ook mogelijk om al in groep 4 te beginnen met Op Expeditie. Of twee niveaus te behandelen in één leerjaar.
  Relatie met andere vakken
  Ja, in het vak Nederlands of een ander vak waarbij werkstukken gemaakt worden.
  Doorlooptijd
  Gemiddelde doorlooptijd is 10 weken lang één lesuur per week.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, ook als klassikale evaluatie te uit te voeren.
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Meer informatie:
 • Op Expeditie
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren