Ajodakt informatieverwerking

Met de werkboeken van Ajodakt leren de leerlingen verschillende informatiebronnen raadplegen en de verkregen informatie interpreteren. Er komen realistische teksten en bronnen aan bod, zoals advertenties, folders, formulieren en tabellen. Ook wordt gewerkt met naslagwerken zoals een woordenboek of encyclopedie. Ajodakt Informatieverwerking bestaat uit werkboeken met bijbehorende antwoordboeken. Elk boekje bevat 23 taken, waarvan vier toetsen.

Uitgever
ThiemeMeulenhoff
Jaar van uitgave
2006
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  Ieder boekje bestaat uit 23 lessen en 4 toetsen. De leraar kan zelf bepalen in hoeveel tijd deze behandeld worden
  Leerkrachtenhandleiding
  Nee
  Behandelde bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, deels. Alleen verwerken en interpreteren.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Meer informatie:
 • Zelfstandig werken
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten