FF Zoeken!

Het SchoolTV programma FF Zoeken bestaat uit zes afleveringen die gratis online te bekijken zijn, maar ook te koop op DVD. Kinderen leren bewust omgaan met media en informatiebronnen. Ze worden gestimuleerd zelfstandig binnen diverse bronnen op zoek te gaan naar een onderwerp of vraag. Ook leren ze dit proces verwerken in een verslag. In de eerste vier afleveringen van FF Zoeken! zetten twee kinderen een spannende speurtocht op touw. Hiervoor maken ze een stappenplan, doen ze aan bronnenonderzoek en schrijven ze een verslag. In de laatste twee delen van de serie is te zien hoe een groep kinderen deze vaardigheden toepast. Het is een vakoverschrijdend project dat gebruikt kan worden voor Nederlands, wereldoriƫntatie, natuuronderwijs, mediaeducatie en kunstzinnige oriƫntatie.

Uitgever
Teleac/SchoolTV
Jaar van uitgave
2006
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum. In de lessen wordt wel het zoeken in de bibliotheek behandeld. Hier kan eventueel een les in de bibliotheek aan worden gekoppeld.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Ja, Nederlands of een ander vak waarbij werkstukken gemaakt worden.
  Doorlooptijd
  6 afleveringen / lessen
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Meer informatie:
 • Schooltv
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren