Slimmer zoeken en vinden

Het project Slimmer zoeken en vinden maakt leerlingen uit groepen 6 en 7 wegwijs in de wereld van informatie. Het project bestaat uit een voorbereidende les in de klas en een les in de bibliotheek. Leerlingen leren informatievaardigheden voor het maken van een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. Voorafgaande aan het bibliotheekbezoek ontvangt de docent een werkboek voor de leerlingen. In de klas werken de leerlingen met behulp van het werkboek aan allerlei opdrachten waarmee ze doelbewust en efficiënt informatie leren zoeken, selecteren en verwerken. Daarbij komen verschillende bronnen aan bod, zoals (woorden)boeken, kranten, tijdschriften, atlassen en het internet.

Uitgever
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
Rol bibliotheek
Dit is een bibliotheekproduct waarbij één groepsles in de bibliotheek is voorzien. Het bibliotheekbezoek duurt ongeveer een uur. De school moet zorgen dat er minimaal één begeleider per 12 kinderen aanwezig is.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Nee
  Doorlooptijd
  Eén voorbereidende les in de klas en een groepsles in de bibliotheek.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja, voorbereidend materiaal voor de lessen.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar beperkt.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Meer informatie:
 • OBA
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren