Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost Fryslân

De doorgaande Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost Fryslân voor groep 5 t/m 8 bestaat uit een verzameling lessen. Iedere les is ook afzonderlijk beschikbaar en kan los van de leerlijn ingezet worden als aanvulling op het curriculum. In de lessen ‘Slimmer zoeken’ leren leerlingen in groep 5 en 6 welke bronnen er zijn om informatie te zoeken en hoe hier slim gebruik van te maken. In de lessen voor groep 7 en 8 staat Google centraal en leren leerlingen de betrouwbaarheid beoordelen. In de les ‘Biebs vs Google’ leren leerlingen informatie- en zoekvaardigheden toepassen op zowel klassieke als digitale informatiebronnen.

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
'Slimmer zoeken' bevat per leerjaar 3 lessen van 60 minuten. 'Biebs vs Google' duurt 90 minuten.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja

Ja. Docenten kunnen ook een op maat gemaakte train-de-trainer volgen.
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen


Ja, maar in de lessen voor de groepen in de bovenbouw vershuift de aandacht vooral naar online bronnen.

Behandelde informatievaardigheden:
Nee, maar een evaluatiemoment wordt aangeraden in de lerarenhandleiding.

Kenmerken van opdrachten:
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Lessen 'Slimmer zoeken' € 400,- groep 5-6


Online bronnen:
 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten
 • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid