Diploma Veilig Internet (Lespakket + The Game)

Met behulp van het lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen op een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet. De lessen gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik. Vanuit die benadering wordt ingegaan op de mogelijkheden en diverse risico's en worden kinderen gestimuleerd hun eigen problemen met internetgebruik te uiten en te bespreken. www.diplomaveiliginternet.nl biedt toegang tot aparte pagina's voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Aan de hand van vijf thema’s leren leerlingen om te gaan met en zich bewust te worden van het veilig omgaan met internet.


Het thema Speurneuzen gaat specifiek over informatievaardigheden.
• Wie ben jij? - over wat is persoonlijke informatie en wat geef je (onbewust) vrij op het internet
• Ik surf veilig – over privacy-instellingen, wachtwoorden, phishing en hacking
• Is alles waar? - over beïnvloeding, clickbait, reclame (te mooi om waar te zijn)
• Speurneuzen – over het opzetten en toepassen van een goede zoekstrategie (Big Six stappenplan)
• Meedoen! - over vloggen, selfies, persoonlijke inforamtie weggegeven en hoe belangrijk is internet voor jou

Elk thema bevat vijf tot zeven opdrachten die elkaar logisch opvolgen. Bij elke opdracht staan verwijzingen naar achtergrondinformatie, een tijdsaanduiding en benodigdheden. De opdrachten worden zowel online als offline, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel of kringgesprek, uitgevoerd. De opdrachten zijn voor de groepen 5 t/m 8. Het is aan de leerkracht om in te schatten of de inhoud van het thema of het niveau van de opdracht bij de groep past. Bij de opdrachten zijn digibordlessen, werkbladen en spelmateriaal gemaakt.

Voor leerlingen is er een online spel waarin allerlei vraagstukken over veilig internetgebruik opgelost moeten worden. De lessenserie wordt afgesloten met een eindtoets waarna het certificaat 'Diploma Veilig Internet' wordt uitgereikt. Leerkrachten kunnen de resultaten van het online spel én van de eindtoets monitoren.

Uitgever
De Koninklijke Bibliotheek
Jaar van uitgave
2018
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Leesconsulenten en mediacoaches van bibliotheken kunnen basisscholen adviseren bij de inzet van het lespakket DVI in de klas. In overleg met leerkrachten kunnen leesconsulenten en mediacoaches verschillende opdrachten uit het lespakket uitvoeren.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Integratie met alle vakken mogelijk. Ook 21ste eeuwse vaardigheden.
  Doorlooptijd
  Thema Speurneuzen: gemiddeld 6 lesuren van 45 minuten.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Thema Speurneuzen
  • zoekvraag en zoekwoorden formuleren
  • zoekmachines gebruiken
  • zoeken op internet met zoekcommando’s
  • beoordelen van informatie
  • evaluatie zoekstrategie
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Diploma Veilig Internet
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren