Diploma Veilig Internet (Lespakket + The Game)

Met behulp van het lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen op een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet. De lessen gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik. Vanuit die benadering wordt ingegaan op de mogelijkheden en diverse risico's en worden kinderen gestimuleerd hun eigen problemen met internetgebruik te uiten en te bespreken. www.diplomaveiliginternet.nl biedt toegang tot aparte pagina's voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Aan de hand van vijf thema’s leren leerlingen om te gaan met en zich bewust te worden van het veilig omgaan met internet.


Het thema Speurneuzen gaat specifiek over informatievaardigheden.
• Wie ben jij? - over wat is persoonlijke informatie en wat geef je (onbewust) vrij op het internet
• Ik surf veilig – over privacy-instellingen, wachtwoorden, phishing en hacking
• Is alles waar? - over beïnvloeding, clickbait, reclame (te mooi om waar te zijn)
• Speurneuzen – over het opzetten en toepassen van een goede zoekstrategie (Big Six stappenplan)
• Meedoen! - over vloggen, selfies, persoonlijke inforamtie weggegeven en hoe belangrijk is internet voor jou

Elk thema bevat vijf tot zeven opdrachten die elkaar logisch opvolgen. Bij elke opdracht staan verwijzingen naar achtergrondinformatie, een tijdsaanduiding en benodigdheden. De opdrachten worden zowel online als offline, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel of kringgesprek, uitgevoerd. De opdrachten zijn voor de groepen 5 t/m 8. Het is aan de leerkracht om in te schatten of de inhoud van het thema of het niveau van de opdracht bij de groep past. Bij de opdrachten zijn digibordlessen, werkbladen en spelmateriaal gemaakt.

Voor leerlingen is er een online spel waarin allerlei vraagstukken over veilig internetgebruik opgelost moeten worden. De lessenserie wordt afgesloten met een eindtoets waarna het certificaat 'Diploma Veilig Internet' wordt uitgereikt. Leerkrachten kunnen de resultaten van het online spel én van de eindtoets monitoren.

Relatie met andere vakken:
Integratie met alle vakken mogelijk. Ook 21ste eeuwse vaardigheden.
Doorlooptijd:
Thema Speurneuzen: gemiddeld 6 lesuren van 45 minuten.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Thema Speurneuzen
• zoekvraag en zoekwoorden formuleren
• zoekmachines gebruiken
• zoeken op internet met zoekcommando’s
• beoordelen van informatie
• evaluatie zoekstrategie

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Online bronnen:
 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.