Media Makkers

Media Makkers leert kinderen vaardigheden die zij nodig hebben om media en commerciële omgevingen te kunnen interpreteren en kritische en bewuste mediagebruikers te worden. Het is een interactieve, kortlopende methode bestaande uit een docentenhandleiding, leerlingenbladen en opdrachten. Leerlingen moeten de opdrachten deels thuis maken. Het lesmateriaal is ingedeeld in de modules mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding en mediagedrag. In module 4 leren kinderen hoe zij informatie kunnen opzoeken, selecteren, vergelijke en filteren.

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
4 modules, 11 lessen. Een les duurt ongeveer 45-60 minuten
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen


Ja, maar de aandacht neigt wel veel uit naar online bronnen.

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar de nadruk ligt op internet.
Ja, in nabesprekingen met de docent.

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden


Website
Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren
 • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk