Media Makkers

Media Makkers leert kinderen vaardigheden die zij nodig hebben om media en commerciële omgevingen te kunnen interpreteren en kritische en bewuste mediagebruikers te worden. Het is een interactieve, kortlopende methode bestaande uit een docentenhandleiding, leerlingenbladen en opdrachten. Leerlingen moeten de opdrachten deels thuis maken. Het lesmateriaal is ingedeeld in de modules mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding en mediagedrag. In module 4 leren kinderen hoe zij informatie kunnen opzoeken, selecteren, vergelijke en filteren.

Uitgever
Stichting Media Rakkers
Jaar van uitgave
2009
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  4 modules, 11 lessen. Een les duurt ongeveer 45-60 minuten
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen

  Ja, maar de aandacht neigt wel veel uit naar online bronnen.
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar de nadruk ligt op internet.
  Ja, in nabesprekingen met de docent.
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Meer informatie:
 • Media Rakkers
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren