Nationale Jeugdkrakercompetitie

?De Nationale Jeugdkrakercompetitie is een jaarlijkse landelijke internet zoekwedstrijd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. In teamverband werken zij 5 competitieronden lang aan 5 vragen per week. Door mee te doen aan de wedstrijd leren kinderen zelfstandig te zoeken op het web en leren ze internet te gebruiken als informatiebron voor het maken van werkstukken.

Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum of eventueel (mede) begeleiden bij deelname aan de competitie.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd

 • Dit is een toepassing. In de wedstrijd zelf is er sprake van tussen doelen en einddoelen.
  Nee. Dit is geen leermiddel, maar een online wedstrijd. Naarmate het vordert wordt de moeilijkheidsgraad wel groter. In die zin is er sprake van niveauopbouw eigen aan dit spel.
  Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  Wekelijkse opdrachten verspreid over een periode van ongeveer 2 maanden.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja, instructies bij aanmelding voor de competitie.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar specifiek gericht op internet.
  Ja, maar alleen internetbronnen.
  Ja, in de competitie wordt gewerkt aan opdrachten.
  Ja, nabesprekingen met het team of klassikaal onder leiding van de docent
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren