Presenteren is leren

In Presenteren is Leren staat het werken aan presentaties met behulp van moderne media centraal. Het pakket bestaat uit een set stappenkaarten rondom verschillende thema's. De verschillende stappen sturen het proces van informatie verzamelen, verwerken en omzetten in een presentatie met tekst, beeld en eventueel geluid maar geven kinderen ook de vrijheid met eigen vragen tot eigen antwoorden te komen. Bij de Presenteren is Leren series 1, 2, 3 en 4 zijn per serie en bij het merendeel van de kaarten korte filmpjes uit de Schooltv en Teleblik filmarchieven geselecteerd , zodat leerlingen zich ook met film gericht kunnen verdiepen in het thema. Het filmmateriaal sluit nauw aan bij het kaartthema en is speciaal geselecteerd om voorkennis te stimuleren bij de leerling. De toegang tot de geselecteerde Schooltv-filmpjes is gegarandeerd. Voor de Teleblikfilmpjes moet de school een abonnement hebben.

Uitgever
Schoolsupport
Jaar van uitgave
2012
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum. De opdrachten zouden eventueel ook ingezet kunnen worden bij groepslessen in de bibliotheek.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt

 • Ja, de opdrachten zijn op drie niveaus beschikbaar.
  Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  Per opdracht staat aangegeven hoeveel tijd deze in beslag neemt. Gemiddeld is dit 3 uur per opdracht.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja, een beknopte handleidingskaart.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar in beperkte mate.
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Kosten
  Array
  Meer informatie:
 • Schoolsupport
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 52 oriĆ«ntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken