Slim zoeken op internet

In Slim zoeken op internet worden tips en adviezen gegeven om sneller en betere zoekresultaten te krijgen bij het gebruik van Google en andere zoekmachines en websites. Slim zoeken is niet alleen geschikt voor kinderen, maar voor iedereen die iets meer wil weten van zoekmachines en internetinformatie. Mediawijzer.net raadt het boek dan ook aan voor leerkrachten die hun eigen vaardigheden willen bijspijkeren. Het boek is ook geschikt als naslagwerk in de klas of als aanvullend lesmateriaal. De hoofdstukken uit Slim Zoeken kunnen in lesvorm worden gecombineerd met opdrachten. Een digitale serie Slim Zoeken inclusief leerlijn is in ontwikkeling.

Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3
 • leerlingen vwo 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6

Ook geschikt voor volwassenen (ouders, leraren)
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliotheek kan een adviserende rol bij het gebruik van het boek door de docent. Bibliothecaris kan het boek ook aan docenten zelf aanraden of deze gebruiken voor trainen van docenten.
Relatie met andere vakken
Ja, het kan gebruikt worden als aanvullend materiaal of naslagwerk.
Doorlooptijd
N.v.t. dit is een boekje met tips dat als een naslagwerk kan dienen.
Leerkrachtenhandleiding
Nee
Behandelde bronnen
 • online bronnen
Behandelde informatievaardigheden

Ja, maar specifiek gericht op online zoeken.
Ja, alleen online.
Ja, alleen online.
Inzicht in belang en voortgang
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
Kosten
Array
Meer informatie:
 • Sprenger onderwijs
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren