NieuwsMakers

Met het lespakket de NieuwsMakers leren de leerlingen, onder begeleiding van de leerkracht, zelf nieuws maken en publiceren in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. In tien lessen doorlopen de leerlingen het proces van nieuwsgaring. Ze leren over de verantwoordelijkheid die je als journalist hebt om andere burgers te informeren tot het daadwerkelijk filmen, schrijven of fotograferen van een nieuwsitem. Daarnaast leren zij – door analyses van zelf gevonden nieuwsuitingen – kritisch te kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen. Het lespakket bevat ook verdiepingsopdrachten en een draaiboek voor het presenteren van de nieuwsproductie aan de ouders. Dit lespakket kan goed worden gebruikt in combinatie met De Nieuwsservice van Nieuws in de Klas.

Uitgever
Een samenwerking tussen Klasse TV, Nieuws in de klas en Teachers in Media
Jaar van uitgave
2015
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Het lespakket NieuwsMakers sluit aan bij de kerndoelen van de leerlijnen Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstoriëntatie. Het kan als aanvulling op of een project bij deze vakken gebruikt worden. Ook sluit het lespakket aan op verschillende competenties van Mediawijsheid en de domeinen democratie, participatie en identiteit van het Burgerschapsonderwijs.
  Doorlooptijd
  Het volledige lespakket bestaat uit 10 lessen van 60 minuten. Het verkorte lespakket bevat 6 lessen van 60 minuten. De lessen kunnen worden verdeeld over een langere periode of ingezet tijdens een projectweek. Daarnaast zijn er verdiepingsopdrachten voor leerlingen die snel klaar zijn.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar wel specifiek in journalistieke context.
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Nieuws Makers

  Meer informatie:
 • Nieuws Makers
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren