Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas is een digitale methode voor mediawijsheid in het basisonderwijs. Per schooljaar zijn er tien digitale lessen waarin telkens één van de tien competenties van Mediawijzer.net wordt behandeld. Aan het begin van iedere maand wordt er een les in de digitale leeromgeving klaargezet. Middels een klassikale digibordles en digitale verwerkingsopdrachten, die ook printbaar zijn, leren leerlingen de regels en vaardigheden om op de juiste manier met (nieuwe) media om te gaan. De verwerkingsopdrachten worden op twee niveaus aangeboden: niveau 1 voor groep 5/6 en niveau 2 voor groep 7/8. De maandelijkse lessen worden afgestemd op de actuele ontwikkelingen.

Uitgever
Young & Connected BV
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8

groep 5/6 niveau 1 en voor groep 7/8 niveau 2
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd

 • Eén keer per maand verschijnt er een nieuwe les. In totaal zijn er 10 lessen per schooljaar (september t/m juni). De docent is vrij om de lessen op een voor hem/haar geschikt moment in te plannen.
  Relatie met andere vakken
  nee
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Door middel van aan de les gekoppelde verwerkingsopdrachten.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Meer informatie:
 • Kids Week in de klas
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren