Denkwerk informatieverwerking

Met de Denkwerkboekjes uit de serie 'Omgaan met internet', 'Omgaan met reclame', 'Omgaan met milieu' en 'Allerlei' kunnen leerlingen zelfstandig eenvoudige informatievaardigheden toepassen. De opdrachtje in de boekjes bestaan uit puzzels, weetjes-vragen, leesopdrachten- en korte informatievragen waarbij leerlingen verschillende bronnen kunnen raadplegen. Vragen hebben afhankelijk van de serie betrekking op algemene weetjes, het internet of reclame

Uitgever
ThiemeMeulenhoff
Jaar van uitgave
2012
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • Relatie met andere vakken
  Nee
  Doorlooptijd
  De leerlingen kunnen zelfstandig opdrachten maken. Er is geen specifieke doorlooptijd.
  Leerkrachtenhandleiding
  Nee
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar beperkt
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array

  De antwoorden zijn online beschikbaar in PDF vorm.
  Meer informatie:
 • ThiemeMeulenhoff
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren