Denkwerk informatieverwerking

Met de Denkwerkboekjes uit de serie 'Omgaan met internet', 'Omgaan met reclame', 'Omgaan met milieu' en 'Allerlei' kunnen leerlingen zelfstandig eenvoudige informatievaardigheden toepassen. De opdrachtje in de boekjes bestaan uit puzzels, weetjes-vragen, leesopdrachten- en korte informatievragen waarbij leerlingen verschillende bronnen kunnen raadplegen. Vragen hebben afhankelijk van de serie betrekking op algemene weetjes, het internet of reclame

Relatie met andere vakken:
Nee
Doorlooptijd:
De leerlingen kunnen zelfstandig opdrachten maken. Er is geen specifieke doorlooptijd.
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar beperkt

Kenmerken van opdrachten:
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Werkboek groep 5 € 35,30 5 exemplarenDe antwoorden zijn online beschikbaar in PDF vorm.

Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten