Nationaal Media Paspoort

Nationaal Mediapaspoort is een doorlopende leerlijn media empowerment voor groep 1 t/m 8. Het unieke van het Nationaal Media Paspoort programma is dat het niet alleen kennis over media overdraagt, maar dat het tevens een beroep doet op de individuele beleving (voelen) van media, op de motivatie (willen) en de strategie/het gedrag (doen) van kinderen om slim met media om te gaan. Daarom wordt niet over mediawijsheid gesproken, maar over media empowerment. Het lesmateriaal is ingedeeld in zeven thema's. In het thema 'Maak goede keuzes' komen informatievaardigheden aan bod. In het schooljaar 2017/2018 wordt lesmateriaal voor groep 1 t/m 7 aangeboden. Voor groep 8 wordt voorlopig doorverwezen naar alternatief lesmateriaal totdat de lessen uit Nationale Mediapaspoort beschikbaar worden. De uitgever verwacht dat dit in het schooljaar 2018/2019 zal gebeuren.

Uitgever
Nationale Academie voor Media & Maatschappij ism Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen havo 4
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  7 lessen van ca. 45 minuten (per schooljaar)
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar beperkt.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array

  Lesmateriaal is na aanmelding gratis toegankelijk via de website
  Meer informatie:
 • Nationaal Media Paspoort
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategieën
  • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat
  • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
  • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk