Duh! Spreekbeurt

Duh! Spreekbeurt is een interactief multitouch e-book dat kinderen op een vlotte manier helpt bij het voorbereiden van een spreekbeurt. In het boek wordt ingegaan op het kiezen van een origineel onderwerp (inclusief 199 suggesties), zoeken naar informatie in de bibliotheek en op het internet, het ordenen van informatie en het oefenen voor een spreekbeurt. De teksten in het boek worden ondersteund door korte filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe je plaatjes kunt zoeken op internet, hoe de catalogus van de bibliotheek werkt en hoe je een woordspin maakt. Daarnaast zijn in het boek ook andere praktische tips en trucs te vinden.

Uitgever
Patsboem! en Rake Taal
Jaar van uitgave
2013
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Relatie met andere vakken
Ja, het kan gebruikt worden bij vakken waar spreekbeurten worden gegeven.
Doorlooptijd
N.v.t. dit is een boekje met leerzame tips en kleine oefeningen dat flexibel ingezet kan worden ter ondersteuning van de voorbereiding van een spreekbeurt.
Leerkrachtenhandleiding
Ja
Behandelde bronnen
 • online bronnen
 • offline bronnen
Behandelde informatievaardigheden

Ja, maar beperkt.
Kenmerken van opdrachten
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media
Meer informatie:
 • Duh!
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen