Jouw Zoekmachine - lessen zoekvaardigheden

Jouw Zoekmachine is een internet zoekmachine voor kinderen die rekening houdt met het leesniveau van het kind. De makers van Jouw Zoekmachine hebben voor het basisonderwijs tevens een serie lessen zoekvaardigheden ontwikkeld die aansluiten bij verschillende methodes voor de zaakvakken. Het gaat om de methodes Argus Clou, Brandaan, Speurtocht, Tijdstip en Wijzer door de tijd. De lessen. De lessen bevatten zoeksuggesties en aanwijzingen voor de leraar en opdrachten voor de groepen 5 tot en met 8.

Uitgever
WizeNoze
Jaar van uitgave
2016
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt

 • Ja, per methode zijn lesen ontwikkeld voor verschillende groepen van het basisonderwijs.
  Relatie met andere vakken
  ja
  Doorlooptijd
  N.v.t. het zijn losse lessen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op lessen van bestaande methodes.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar beperkt. Het is afhankelijk van de uitleg en inzet van de docent.
  Ja, in kleine toepassingsopdrachten.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  Meer informatie:
 • Over jouw zoekmachine
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren