Een schat aan informatie

In dit werkboek leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben voor het maken van spreekbeurten, werkstukken en presentaties. In het eerste deel leren leerlingen informatie zoeken, selecteren en gebruiken. Daarbij komen diverse informatiebronnen aan bod, van websites en kranten tot musea en encyclopedieën. Het tweede deel gaat over het maken van een samenvatting en wat daarvoor belangrijk is: inzicht in tekstopbouw, het selecteren van informatie uit een tekst en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. In het laatste deel worden leerlingen stap voor stap begeleid bij het maken van een werkstuk over een eigen onderwerp en kunnen ze de geleerde vaardigheden direct toepassen.

Relatie met andere vakken:
Ja, Nederlands of een ander vak waarbij werkstukken gemaakt worden.
Doorlooptijd:
De lesstof bestaat uit 11 opdrachtenbladen waar het maken van een werkstuk en een presentatie onderdeel van zijn. De leraar kan zelf bepalen in hoeveel tijd de lesstof behandeld wordt.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar beperkt.
Ja, maar beperkt.
Ja, maar beperkt.
Ja, in een werkstuk en een presenatie.
Ja, maar beperkt. De leerkracht kan ook zelf evaluatiemomenten inplannen.

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Werkboek € 6,95 Set van 5

Aanvragen:
Kinheim

Website
Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.