Speurtocht door de krant

In Speurtocht door de krant gaan leerlingen aan de hand van opdrachten in de werkkrant op zoek naar verschillende soorten informatie die een krant biedt. De leerlingen zoeken moeilijke woorden en hun betekenissen op en kijken naar foto’s, interviews, artikelen over binnenlands en buitenlands nieuws. Ook bedenken ze vragen bij een sportinterview. Ze leren dus hoe een krant in elkaar zit en waar ze welke informatie kunnen vinden.

Uitgever
Nieuws in de klas
Jaar van uitgave
2011
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Relatie met andere vakken
Ja, het kan gebruikt worden als aanvullend materiaal bij Maatschappijvakken en Nederlands.
Doorlooptijd
Een les van 50 tot 100 minuten (afhankelijk van de leerkracht)
Leerkrachtenhandleiding
Nee
Behandelde bronnen
 • online bronnen
 • offline bronnen
Behandelde informatievaardigheden

Ja, maar beperkt tot de krant.
Kenmerken van opdrachten
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media
Aanvragen
Nieuws in de klas

Meer informatie:
 • Nieuws in de klas
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.