spacer

LerenDoenMaken

Met LerenDoenMaken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden, waaronder informatievaardigheden. Op de website worden opdrachten aangeboden die gekoppeld zijn aan verschillende thema’s. Met name in de thema’s Leraar/instructeur, Journalist/schrijver en Filmmaker/fotograaf worden informatievaardigheden toegepast. In iedere opdracht komt een andere ICT toepassing aan bod, zoals een online tool of computerprogramma. De opdrachten zijn flexibel inzetbaar en leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag. Leerkrachten krijgen na registratie een eigen pagina waarop ze de voortgang van hun leerlingen kunnen volgen.

Relatie met andere vakken:
Ja, sommige opdrachten kunnen gekoppeld worden aan bestaande lessen.
Doorlooptijd:
De opdrachten variëren in doorlooptijd van 1 tot meerdere lessen. Doorlooptijd is ook afhankelijk van de manier waarop de leerkracht de opdrachten inzet.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
  • online bronnen
  • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Gratis online te gebruiken.

Aanvragen:
Leren Doen Maken

Online bronnen:
  • verschillende websites gebruiken
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.