spacer

Lessenreeks informatievaardigheden vo

De lessenreeks informatievaardigheden vo van Cubiss is een doorgaande leerlijn voor leerjaar 1 t/m 3. Het lesmateriaal is gebaseerd op een nieuw model voor het oplossen van informatieproblemen dat Cubiss heeft ontwikkeld. Het nieuwe model borduurt voort op het Big-6-model, maar houdt meer rekening met nieuwe en sociale media. De lessen zijn ingedeeld in de thema's vinden, verwerken en delen. Leerlingen werken aan de negen competenties exploreren, zoeken, beoordelen, bewaren, afschermen, diƫten, verbeelden, presenteren en bijdragen. De lessenreeks wordt digitaal aangeboden en is geschikt voor gebruik op het digibord.

Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3

Niet voor leerjaar 4 van het vmbo
Rol bibliotheek
Voor medewerkers van de bibliotheek, zoals onderwijsspecialisten, leesconsulenten, mediacoaches en educatiespecialisten, is er een speciale training over de inhoudlijke en didactische opzet van de lesenreeks. De training helpt de bibliotheekmedewerker om scholen beter te ondersteunen bij de uitvoering van de lessenreeks.
Relatie met andere vakken
De lessen zijn vakoverstijgend, maar sluiten wel aan bij verschillende domeinen in het voortgezet onderwijs, namelijk: Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid, Mens & Maatschappij, Taal & Cultuur, Natuur & Techniek en Burgerschap.
Doorlooptijd
Per leerjaar zijn er 9 lessen. De lesduur varieert van 30 tot 60 minuten per les.
Leerkrachtenhandleiding
Ja
Behandelde bronnen
 • online bronnen
 • offline bronnen
Behandelde informatievaardigheden
Kenmerken van opdrachten
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
Inzicht in belang en voortgang
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
Aanvragen
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.

Online bronnen
Leerlingen leren:

 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • webpagina van zoekresultaten goed lezen
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren