spacer

Lessenreeks informatievaardigheden vo

De lessenreeks informatievaardigheden vo van Cubiss is een doorgaande leerlijn voor leerjaar 1 t/m 3. Het lesmateriaal is gebaseerd op een nieuw model voor het oplossen van informatieproblemen dat Cubiss heeft ontwikkeld. Het nieuwe model borduurt voort op het Big-6-model, maar houdt meer rekening met nieuwe en sociale media. De lessen zijn ingedeeld in de thema's vinden, verwerken en delen. Leerlingen werken aan de negen competenties exploreren, zoeken, beoordelen, bewaren, afschermen, diƫten, verbeelden, presenteren en bijdragen. De lessenreeks wordt digitaal aangeboden en is geschikt voor gebruik op het digibord.

Relatie met andere vakken:
De lessen zijn vakoverstijgend, maar sluiten wel aan bij verschillende domeinen in het voortgezet onderwijs, namelijk: Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid, Mens & Maatschappij, Taal & Cultuur, Natuur & Techniek en Burgerschap.
Doorlooptijd:
Per leerjaar zijn er 9 lessen. De lesduur varieert van 30 tot 60 minuten per les.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Online bronnen:
 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • webpagina van zoekresultaten goed lezen
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.