spacer

My Life Story

My Life Story is een semi-digitale lessenserie over informatievaardigheden voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen leren informatiebronnen benoemen en gebruiken en informatie zoeken aan de hand van een vaste zoekmethode, het zoekblad. Stapsgewijs worden de leerlingen zich bewust van verschillende informatiebronnen. Ze leren welke bronnen er zijn en hoe ze die kunnen gebruiken. De lessenserie is flexibel inzetbaar bij een vak naar keuze van de docent. De oefeningen kunnen inhoudelijk aangepast worden aan een onderwerp dat beter aansluit bij het gekozen vak of project.

Uitgever
Rijnbrink
Jaar van uitgave
2015
Doelgroepen
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2

Ook geschikt voor Klas 1 en 2 van praktijkonderwijs.
Rol bibliotheek
De lessenserie is zo opgezet dat het door de bibliotheek kan worden ingezet in het kader van een samenwerkingsverband tussen bibliotheek en school. In het lesmateriaal is een bezoek aan de bibliotheek gepland inclusief lessen die door een mediacoach kunnen worden gegeven. Tijdens het bezoek kan gewerkt worden met het werkblad uit de lessenserie, maar de bibliotheek kan hiervoor ook een eigen programma gebruiken.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Vakoverstijgend. De lessenserie kan flexibel en naar eigen inzicht als ondersteuning worden gebruikt bij iedere les waarbij informatie moet worden gezocht. Het kan ook als een apart project worden ingezet.
  Doorlooptijd
  De lessenserie bestaat uit zes flexibel inzetbare lessen, een afsluitende opdracht van 3 lessen en een eindtoets. Tevens is een verkort programma mogelijk. Een les duurt ongeveer een blokuur.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja, voor iedere les is een handleiding beschikbaar.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • http://www.my-life-story.nl/
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • webpagina van zoekresultaten goed lezen
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren