spacer

DIGIT

DIGIT is een online methode voor het aanleren van computer- en digivaardigheden voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. DIGIT heeft 5 componenten: Basiskennis ICT, Mediawijsheid, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Projecten. De digitale leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om interactief met de theorie en opdrachten bezig te zijn. De theorie wordt voornamelijk aangeboden in de vorm van video’s. De opdrachten zijn praktisch en toegespitst op de belevingswereld van de leerlingen. Voor docenten is er een aparte digitale omgeving waar ze de resultaten en de voortgang van hun leerlingen bij kunnen houden.

Uitgever
Instruct
Jaar van uitgave
2018
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in het curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Het leermiddel kan vakoverstijgend ingezet worden als een los vak of project.
  Doorlooptijd
  De volledige methode neemt ca. 40-80 klokuren in beslag. Het component Basiskennis ICT behelst ca. 20 uur, Mediawijsheid en Informatievaardigheden beiden ca. 10 uur, Computational Thinking ca. 15 uur en Projecten ca. 25 uur.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Digitale Geletterdheid
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • webpagina van zoekresultaten goed lezen
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren