spacer

DIGIT

DIGIT is een online methode voor het aanleren van computer- en digivaardigheden voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. DIGIT heeft 5 componenten: Basiskennis ICT, Mediawijsheid, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Projecten. De digitale leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om interactief met de theorie en opdrachten bezig te zijn. De theorie wordt voornamelijk aangeboden in de vorm van video’s. De opdrachten zijn praktisch en toegespitst op de belevingswereld van de leerlingen. Voor docenten is er een aparte digitale omgeving waar ze de resultaten en de voortgang van hun leerlingen bij kunnen houden.

Relatie met andere vakken:
Het leermiddel kan vakoverstijgend ingezet worden als een los vak of project.
Doorlooptijd:
De volledige methode neemt ca. 40-80 klokuren in beslag. Het component Basiskennis ICT behelst ca. 20 uur, Mediawijsheid en Informatievaardigheden beiden ca. 10 uur, Computational Thinking ca. 15 uur en Projecten ca. 25 uur.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Online bronnen:
 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • webpagina van zoekresultaten goed lezen
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.