spacer

BOLAS

BOLAS is een onderzoekstool in de vorm van een webapplicatie die toegang biedt tot 500+ (wetenschappelijke) databanken. Binnen de projectomgeving werken leerlingen (samen) aan bronnenonderzoek en leren informatie zoeken, beoordelen, managen en verwerken. Tijdens het zoeken geeft het programma feedback op het zoekgedrag en helpt de leerling om slimmer te zoeken. Alle onderzoeksactiviteiten die de leerling heeft ondernomen worden opgeslagen en kunnen als PDF rapportage uitgedraaid worden. De rapportage kan leerlingen helpen om te reflecteren op het eigen zoekgedrag en geeft docenten beter inzicht in de vaardigheden en voortgang van de leerling.

Uitgever
Bolas B.V.
Jaar van uitgave
2018
Doelgroepen
 • leerlingen havo 4
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in het curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Het leermiddel is vakoverstijgend, maar kan ook ingezet worden bij het profielwerkstuk of vakken waar bronnenonderzoek aan bod komt.
  Doorlooptijd
  Afhankelijk van de omvang van het onderzoek. De tool is naar eigen inzicht te gebruiken door de docent.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen

  Er is een koppeling met het bibliotheekcatalogus.
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Bolas
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren