spacer

Bronnenwijzer

Bronnenwijzer is een webbased cursus waarin vwo leerlingen leren hoe ze via open access gratis gebruik kunnen maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De inhoud van de cursus sluit aan bij het maken van werkstukken, zoals het profielwerkstuk op het vwo.

Uitgever
Universiteit Leiden en Mediawijzer.net
Jaar van uitgave
2015
Doelgroepen
 • leerlingen vwo 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in het curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  De cursus kan ingezet worden bij onderzoeksopdrachten van verschillende vakken of bij het maken van het profielwerkstuk.
  Doorlooptijd
  Flexibel inzetbare toepassing, geen specifieke doorlooptijd.
  Leerkrachtenhandleiding
  Nee
  Behandelde bronnen
  • online bronnen

  Ja, maar specifiek voor open access wetenschappelijke bronnen.
  Behandelde informatievaardigheden

  ja, maar beperkt
  Ja, maar zeer beknopt
  Verwerken van informatie: Nee. De leerling krijgt hier wel aanwijzingen voor.
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Universiteit Leiden
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken