spacer

CBS en onderwijs

CBS en onderwijs is een lessenpakket waarin vo leerlingen informatievaardigheden oefenen met betrekking tot het interpreteren, analyseren en evalueren van de data van het CBS. De lessen kunnen ingezet worden als aanvulling op of ter vervanging van hoofdstukken van het vak Algemene Economie. In totaal zijn vier lespakketen beschikbaar: vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw, havo/vwo onderbouw en havo/vwo bovenbouw.

Relatie met andere vakken:
Algemene Economie
Doorlooptijd:
2 losse lessen van 50 minuten per lespakket.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja

Ja, voor iedere les is een handleiding beschikbaar.
Behandelde bronnen:
  • online bronnen


Ja, maar vooral de online databank van het CBS.

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar alleen in korte opdrachten. (verwerken van informatie.

Kenmerken van opdrachten:
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden

Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.