spacer

CBS en onderwijs

CBS en onderwijs is een lessenpakket waarin vo leerlingen informatievaardigheden oefenen met betrekking tot het interpreteren, analyseren en evalueren van de data van het CBS. De lessen kunnen ingezet worden als aanvulling op of ter vervanging van hoofdstukken van het vak Algemene Economie. In totaal zijn vier lespakketen beschikbaar: vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw, havo/vwo onderbouw en havo/vwo bovenbouw.

Uitgever
Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel
Jaar van uitgave
2016
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen havo 4
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3
 • leerlingen vwo 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Algemene Economie
  Doorlooptijd
  2 losse lessen van 50 minuten per lespakket.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja, voor iedere les is een handleiding beschikbaar.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen

  Ja, maar vooral de online databank van het CBS.
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar alleen in korte opdrachten. (verwerken van informatie.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.