spacer

Persvrijheid

Met het lespakket Persvrijheid gaan leerlingen actief aan de slag met nieuws en leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting. Leerlingen worden geprikkeld zelf na te denken over deze onderwerpen, en hierover betogen te schrijven en te debatteren met hun medeleerlingen. De lessen kunnen worden afgesloten met de Roadshow Persvrijhied, een debat waarvoor journalisten en andere gasten worden uitgenodigd.

Uitgever
Nieuws in de klas
Jaar van uitgave
2015
Doelgroepen
 • leerlingen havo 4
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Ja, bij Nederlands of Maatschappijleer.
  Doorlooptijd
  2 lessen die ca. 3 lesuren in beslag nemen en extra huiswerk opdrachten.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Nieuws in de klas
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.