spacer

Cultuurreporters!

Cultuurreporters! Is een tweejarige doorlopende leerlijn voor onderbouw van het vmbo. Gedurende twee jaar zijn leerlingen inhoudelijk met non-fictie film bezig en zetten zij film in als creatief gereedschap om op onderzoek uit te gaan, te participeren, te ontmoeten en positie in te nemen. Op interactieve wijze leren kinderen en jongeren kritisch kijken naar de manier waarop de werkelijkheid verbeeld wordt op televisie, naar de keuzes die een programmamaker heeft, naar beeldtaal, beeldvorming en manipulatie. Daarnaast maken ze zelf reportages of mini-docu’s waarbij ze onder andere leren hoe ze informatie kunnen vinden, ordenen en op betrouwbaarheid kunnen toetsen.

Relatie met andere vakken:
De lessen sluiten inhoudelijk aan bij verschillende domeinen, namelijk CKV, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer. De leerlijn is ook inpasbaar binnen Mentor- en Burgerschapslessen.
Doorlooptijd:
De leerlijn bestaat uit 6 blokken van 10 lesuren. Daarnaast zijn er 9 verdiepingsmodules die naar keuze kunnen worden ingezet.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja

Ja. Docenten kunnen ook een speciale training volgen.
Behandelde bronnen:
  • online bronnen
  • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.