spacer

Nepnieuws

In het lespakket Nepnieuws wordt aan de hand van drie documentaires geanalyseerd hoe journalisten en nieuwsmakers onze beeldvorming beinvloeden over de wereld waarin wij leven. Aan ieder documentaire zijn verwerkingopdrachten gekoppeld, waaronder groepsdiscussies, die leerlingen leren om kritisch naar het nieuws te kijken. Ook krijgen zij handvaten om nepnieuws beter te kunnen herkennen.

Uitgever
IDFA
Jaar van uitgave
2016
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen havo 4
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3
 • leerlingen vwo 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Relatie met andere vakken
Vakoverstijgend
Doorlooptijd
3-4 lessen per documentaire.
Leerkrachtenhandleiding
Ja
Behandelde bronnen
 • online bronnen
Behandelde informatievaardigheden
Kenmerken van opdrachten
 • leerlingen kunnen samenwerken
Inzicht in belang en voortgang
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
Aanvragen
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.