spacer

A Maze Me

A Maze Me is een bibliotheekbezoek voor onderbouw vmbo. Leerlingen uit het 1e jaar vmbo maken kennis met de bibliotheek door een presentatie en een speurtocht die wordt georganiseerd en verzorgd door leerlingen uit het 2e leerjaar van dezelfde school. De speurtocht bevat een wedstrijdelement.

Relatie met andere vakken:
Vakoverstijgend
Doorlooptijd:
Voor leerlingen uit het 1e leerjaar: 30 tot 40 minuten per bibliotheekbezoek per groep excl. reistijd. Voor leerlingen uit het 2e leerjaar: 3 uur voor de voorbereiding excl. reistijd + 30 tot 40 minuten per bezoek.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
  • online bronnen
  • offline bronnen


Ja, maar alleen de online catalogus van de bibliotheek. Ja, maar alleen bronnen in de bibliotheek.

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar specifiek gericht op zoeken in de bibliotheek.

Kenmerken van opdrachten:
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten