Z-Info informatieverwerking - Ajodakt

Met de werkboeken van Z-Info / Ajodakt leren de leerlingen verschillende informatiebronnen raadplegen en de verkregen informatie interpreteren. Er komen realistische teksten en bronnen aan bod, zoals advertenties, folders, formulieren en tabellen. Ook wordt gewerkt met naslagwerken zoals een woordenboek of encyclopedie. Ajodakt Informatieverwerking bestaat uit werkboeken met bijbehorende antwoordboeken. Elk boekje bevat 23 taken, waarvan vier toetsen.

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
Ieder boekje bestaat uit 23 lessen en 4 toetsen. De leraar kan zelf bepalen in hoeveel tijd deze behandeld worden
Behandelde bronnen:
  • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, deels. Alleen verwerken en interpreteren.

Kenmerken van opdrachten:
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Antwoordenboeken Gratis online beschikbaar in PDF

Aanvragen:
ThiemeMeulenhoff

Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten