Begrijpend Lezen met Kidsweek in de Klas

Kidsweek in de Klas is een methode voor begrijpend lezen, waarin de krant en actualiteit centraal staan. Zeven evidence-based-leesstrategie├źn vormen de rode draad door de methode. Binnen de lessen is er ook enige aandacht voor informatieverwerken en zoeken. De lessen worden aangeboden op drie vershillende niveau's: niveau A (groep 4 en 5), niveau B (groep 6 en 7) en niveau C (groep 8). Per jaar zijn er 34 lessen begrijpend lezen, verdeeld over vijf blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De lesstof sluit aan bij diverse kerndoelen. Het is ook goedgekeurd door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
34 lessen per jaar verdeeld over 5 blokken
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen


Ja, maar voornamelijk in het kader van begrijpend lezen. Ja, maar wel in het bredere context van mediawijsheid.

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, in de lesboekjes wordt ook aandacht besteed aan zoeken en vinden (ook op internet).
Ja, leert dat er verschillende bronnen zijn en leert hieruit kiezen.

Kenmerken van opdrachten:
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Informatiepakket Gratis 1 krant en 1 lesboekje


Website
Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
 • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategie├źn