BOLAS

BOLAS is een onderzoekstool in de vorm van een webapplicatie die toegang biedt tot 500+ (wetenschappelijke) databanken. Binnen de projectomgeving werken leerlingen (samen) aan bronnenonderzoek en leren informatie zoeken, beoordelen, managen en verwerken. Tijdens het zoeken geeft het programma feedback op het zoekgedrag en helpt de leerling om slimmer te zoeken. Alle onderzoeksactiviteiten die de leerling heeft ondernomen worden opgeslagen en kunnen als PDF rapportage uitgedraaid worden. De rapportage kan leerlingen helpen om te reflecteren op het eigen zoekgedrag en geeft docenten beter inzicht in de vaardigheden en voortgang van de leerling.

Relatie met andere vakken:
Het leermiddel is vakoverstijgend, maar kan ook ingezet worden bij het profielwerkstuk of vakken waar bronnenonderzoek aan bod komt.
Doorlooptijd:
Afhankelijk van de omvang van het onderzoek. De tool is naar eigen inzicht te gebruiken door de docent.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen


Er is een koppeling met het bibliotheekcatalogus.

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Online bronnen:
 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.