Brainy

Brainy is een online onderzoekstool waarmee informatievaardigheden geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse lesstof. Door het verrichten van onderzoek doorlopen leerlingen alle stappen van het Big 6 model. Het niveau van Brainy kan aangepast worden aan de groep. De lesstof kan gecombineerd worden met alle lesmethodes op de basisschool. Leerkrachten bereiden de onderzoeksvragen en opdrachten zelf voor en bepalen zo de moeilijkheidsvraag van het onderzoek.

Relatie met andere vakken:
Ja, het leermiddel kan gecombineerd worden met iedere vak of methode waarbij onderzoek wordt verricht.
Doorlooptijd:
Niveau en de inhoud van het leermiddel kunnen door docenten worden aangepast. Doorlooptijd is afhankelijk van de wijze waarop de docent het leermiddel inzet.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerling leert zelf stappen toepassen, herkennen en benoemen
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Aanvragen:
Brainy

Website
Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • webpagina van zoekresultaten goed lezen
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.