Onderwijsproducten

 

Geheim Agent A.A.P.

Geheim Agent A.A.P. brengt kinderen op een leuke en educatieve manier in aanraking met informatievaardigheden. De kinderen spelen het grappige ...

Lees meer

Google Search Education

Google Search Education bestaat uit verschillende gratis lesmaterialen die binnen het hoger en voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden om te ...

Lees meer

Ik schrijf… Verslagen

Met het boek Ik schrijf… Verslagen leren leerlingen uit groep 5 en 6 wat verslagen zijn, welke soorten verslagen bestaan en hoe verslagen ...

Lees meer

Jouw Zoekmachine - lessen zoekvaardigheden

Jouw Zoekmachine is een internet zoekmachine voor kinderen die rekening houdt met het leesniveau van het kind. De makers van Jouw Zoekmachine ...

Lees meer

Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost...

De doorgaande Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost Fryslân voor groep 5 t/m 8 bestaat uit een verzameling lessen. Iedere les is ook ...

Lees meer

LerenDoenMaken

Met LerenDoenMaken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden, waaronder informatievaardigheden. Op de website worden ...

Lees meer

Lespakket Mediavaardig

Mediavaardig is een lespakket voor groep 5 t/m 8 dat uit twee online spellen en twee lesfilms bestaat. In de spellen worden leerlingen in een ...

Lees meer

Lessenreeks informatievaardigheden vo

De lessenreeks informatievaardigheden vo van Cubiss is een doorgaande leerlijn voor leerjaar 1 t/m 3. Het lesmateriaal is gebaseerd op een nieuw ...

Lees meer

Lessenreeks mediawijsheid en leesplezier

'De lessenreeks mediawijsheid bestaat uit zes thema's verspreid over de acht leerjaren van het basisonderwijs. De thema's zijn: Reclame, Nieuws, ...

Lees meer

Media Makkers

Media Makkers leert kinderen vaardigheden die zij nodig hebben om media en commerciële omgevingen te kunnen interpreteren en kritische en bewuste ...

Lees meer