Achtergronden

De Bibliotheek op school
U vindt op deze website leermiddelen voor informatievaardigheden die kunnen worden ingezet in het kader van de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school gaan bibliotheken, scholen en gemeenten strategische samenwerkingsverbanden aan, met als doel een kwaliteitsslag te maken op de thema’s lezen en mediawijsheid.

Dienstenpakket Informatievaardigheden
Omdat de expertise van de bibliotheken met name op het gebied van informatievaardigheden ligt, richt het thema Digitale Geletterdheid zich in eerste instantie op informatievaardigheden voor groep 5 t/m 8 van het primair onderwijs, vmbo, mbo, havo en vwo. De Bibliotheek op school ondersteunt het primair onderwijs daarbij met een landelijk dienstenpakket.

Leermiddelen en leerlijn informatievaardigheden
Om bibliotheken en basisscholen te ondersteunen bij het kiezen van leermiddelen en/of het samenstellen van een leerlijn voor informatievaardigheden verzamelt en beschrijft onderzoeksbureau NextValue Research in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek  beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. De gids is zowel online te gebruiken als in pfd te downloaden en te vinden op de homepage van deze website.

Criteria
De beschrijvingen van de leermiddelen zijn tot stand gekomen aan de hand van een aantal vaste onderwerpen. Deze onderwerpen zijn bepaald aan de hand van een literatuurstudie informatievaardigheden primair onderwijs en een aanvullende studie voor de gids voor het voortgezet onderwijs. In deze studies is geïnventariseerd welke wetenschappelijke inzichten er zijn op het gebied van informatievaardigheden en de overdracht hiervan en wat komt kijken bij kwalitatief goed onderwijs voor informatievaardigheden. Aan de hand van deze inzichten is ook een checklist samengesteld die kan worden gehanteerd bij de uitvoering van het onderdeel informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op school. Deze checklist vormt tevens de basis voor de onderwerpen die bij de inhoudelijke beschrijvingen van de leermiddelen op deze website zijn gebruikt.

Brochure Slimmer Zoeken
De informatie over de leermiddelen voor informatievaardigheden voor primair onderwijs die u in de leermiddelengids en op deze website vindt, sluit ook aan bij de brochure Slimmer Zoeken. Deze brochure - een gezamenlijke uitgave van SIOB (nu KB), Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online - gaat in op het belang van het aanleren van informatievaardigheden bij kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. U vindt deze brochure in de toolkit van de Bibliotheek op school, onder het kopje 'Mediawijsheid'.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de Bibliotheek op school naar de website van de Bibliotheek op school.