Colofon

Colofon Digitale leermiddelengids informatievaardigheden Bibliotheek op school

In opdracht van de KB heeft onderzoeksbureau Next Value een onderzoek uitgevoerd naar leermiddelen informatievaardigheden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een leermiddelengids informatievaardigheden. Deze website is ontwikkeld om de leermiddelengids informatievaardigheden ook digitaal beschikbaar te maken. De leermiddelen zijn met behulp van de database G!DS doorzoekbaar gemaakt op de onderzochte kenmerken.

Via deze website kunt u op een eenvoudige manier leermiddelen selecteren om het primair onderwijs, het vmbo, mbo, havo en vwo te ondersteunen bij het onderwijzen van informatievaardigheden.

Aan deze website hebben bijgedragen:

Opdrachtgever: KB
Onderzoek en content website: NextValue Research
Webbouw: Appsoftware te Ruinen
Database: G!DS van de openbare bibliotheken