Colofon

Colofon Digitale leermiddelengids informatievaardigheden Bibliotheek op school

In opdracht van het SIOB heeft onderzoeksbureau Next Value een onderzoek uitgevoerd naar leermiddelen informatievaardigheden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een leermiddelengids informatievaardighden. Deze website is ontwikkeld om de leermiddelengids informatievaardigheden ook digitaal beschikbaar te maken. De leermiddelen zijn met behulp van de database G!DS doorzoekbaar gemaakt op de onderzochte kenmerken.

Via deze website kunt u op een eenvoudige manier leermiddelen selecteren om het primair onderwijs te ondersteunen bij het onderwijzen van informatievaardigheden.

Aan deze website hebben bijgedragen:

Opdrachtgever: SIOB
Onderzoek en content website: NextValue Research
Webbouw: Appsoftware te Ruinen
Database: G!DS van de openbare bibliotheken