Disclaimer

Aan de samenstelling van de informatie in dit leermiddelenoverzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt, echter kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De informatie in dit leermiddelenoverzicht is verzameld op basis van op het internet beschikbare informatie en afkomstig van derden. Verschillende websites geven daarbij soms verschillende informatie over een leermiddel. In dat geval is in deze gids steeds de informatie gebruikt die het meest actueel en/of het meest direct van de makers van het leermiddel afkomstig leek. De informatie of de inhoud van een leermiddel kan echter aan verandering onderhevig zijn.

Bij het beoordelen van het al dan niet aanwezig zijn van de verschillende inhouden en eigenschappen van leermiddelen voor informatievaardigheden is steeds gestreefd naar een eenduidige conclusie: een eigenschap is wel of niet aanwezig. Dit ten behoeve van het zo goed mogelijk vergelijkbaar maken van de verschillende leermiddelen en het doorzoekbaar maken van dit leermiddelenoverzicht. Of een eigenschap wel of niet aanwezig is kan echter discutabel zijn: Wanneer, op basis van de op internet beschikbare informatie, is gebleken dat een bepaalde eigenschap enigszins aanwezig is, hebben wij deze eigenschap veelal positief laten terugkomen in de beschrijving van het leermiddel. Vonden wij de aanwezigheid van deze eigenschap echter verwaarloosbaar of zeer beperkt dan kunnen wij deze als niet aanwezig hebben gemarkeerd.

Wij adviseren dan ook om na een eerste verkenning met dit leermiddelenoverzicht steeds de website van het leermiddel, en zo mogelijk een demo van het leermiddel zelf, te raadplegen, alvorens een definitief besluit te nemen omtrent het al dan niet gebruiken van dat leermiddel.