Leermiddelen informatievaardigheden

Wil je samen met een school aan de slag met informatievaardigheden? Met de leermiddelenzoekmachine en -gids van de Bibliotheek op school vind je snel het materiaal dat je zoekt. Van een losse les over nepnieuws tot een complete lessenreeks die in meerdere leerjaren kan worden gebruikt.

Informatievaardigheden
Goede informatievaardigheden zijn onmisbaar in onze informatiesamenleving. Toch hebben veel kinderen moeite met het zoeken naar betrouwbare informatie en het kritisch beoordelen van informatie op websites. Informatievaardigheden behoort samen met drie andere vaardigheden (mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking) tot digitale geletterdheid.

Leermiddelen
De Bibliotheek op school richt zich m.b.t. informatievaardigheden op groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs, het vmbo, mbo, havo en vwo. Met de zoekmachine op deze pagina is het mogelijk om leermiddelen op inhoud en inzetbaarheid met elkaar te vergelijken en te selecteren.

Stappenplan
Om er voor te zorgen dat informatievaardigheden niet als losse activiteit wordt gezien maar een structurele plek in het onderwijs krijgt, is het belangrijk om als bibliotheek samen met de school een plan te maken. Breng aan de hand van het Stappenplan Informatievaardigheden de situatie en de behoeften in kaart, om vervolgens samen de doelen vast te stellen.

Ga voor meer informatie over Digitale Geletterdheid naar de toolkit van de Bibliotheek op school.