Onderwijsproducten

 

Ajodakt informatieverwerking

Met de werkboeken van Ajodakt leren de leerlingen verschillende informatiebronnen raadplegen en de verkregen informatie interpreteren. Er komen ...

Lees meer

Auteursrecht

In het lespakket Auteursrecht leren leerlingen hoe ze verstandig om kunnen gaan met het gebruiken van video’s, muziek en afbeeldingen die ze op ...

Lees meer

Begrijpend Lezen met Kidsweek in de Klas

Kidsweek in de Klas is een methode voor begrijpend lezen, waarin de krant en actualiteit centraal staan. Zeven evidence-based-leesstrategieën ...

Lees meer

Bieb versus Google

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale bronnen. Centraal ...

Lees meer

Bieppstore

Bieppstore is een interactief en multimediaal bibliotheekbezoek voor groep 6. Leerlingen leren met een tablet en toegang tot BieppStore op een ...

Lees meer

Blits Studievaardigheden

Blits studievaardigheden is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren verschillende informatiebronnen lezen, begrijpen en ...

Lees meer

Denkwerk informatieverwerking

Met de Denkwerkboekjes uit de serie 'Omgaan met internet', 'Omgaan met reclame', 'Omgaan met milieu' en 'Allerlei' kunnen leerlingen zelfstandig ...

Lees meer

Diploma Veilig Internet (Lespakket + The Game)

Met behulp van het lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen op een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet. De lessen gaan ...

Lees meer

Duh! Spreekbeurt

Duh! Spreekbeurt is een interactief multitouch e-book dat kinderen op een vlotte manier helpt bij het voorbereiden van een spreekbeurt. In het ...

Lees meer

Een schat aan informatie

In dit werkboek leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben voor het maken van spreekbeurten, werkstukken en presentaties. In het eerste deel ...

Lees meer