Onderwijsproducten

 

A Maze Me

A Maze Me is een bibliotheekbezoek voor onderbouw vmbo. Leerlingen uit het 1e jaar vmbo maken kennis met de bibliotheek door een presentatie en ...

Lees meer

Ajodakt informatieverwerking

Met de werkboeken van Ajodakt leren de leerlingen verschillende informatiebronnen raadplegen en de verkregen informatie interpreteren. Er komen ...

Lees meer

Auteursrecht

In het lespakket Auteursrecht leren leerlingen hoe ze verstandig om kunnen gaan met het gebruiken van video’s, muziek en afbeeldingen die ze op ...

Lees meer

BOLAS

BOLAS is een onderzoekstool in de vorm van een webapplicatie die toegang biedt tot 500+ (wetenschappelijke) databanken. Binnen de projectomgeving ...

Lees meer

Begrijpend Lezen met Kidsweek in de Klas

Kidsweek in de Klas is een methode voor begrijpend lezen, waarin de krant en actualiteit centraal staan. Zeven evidence-based-leesstrategieën ...

Lees meer

Bieb versus Google

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale bronnen. Centraal ...

Lees meer

BiebEscape

BiebEscape is een bibliotheekbezoek waarin vo leerlingen informatie leren zoeken, leren samenwerken en creatief denken. Leerlingen strijden in ...

Lees meer

Bieppstore

Bieppstore is een interactief en multimediaal bibliotheekbezoek voor groep 6. Leerlingen leren met een tablet en toegang tot BieppStore op een ...

Lees meer

Blits Studievaardigheden

Blits studievaardigheden is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren verschillende informatiebronnen lezen, begrijpen en ...

Lees meer

Bronnenwijzer

Bronnenwijzer is een webbased cursus waarin vwo leerlingen leren hoe ze via open access gratis gebruik kunnen maken van de resultaten van ...

Lees meer