Bieb versus Google

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale bronnen. Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee groepjes met elkaar strijden om wie het snelst antwoorden kan vinden op gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de andere via Google. Tijdens de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op de voor en nadelen van het zoeken in traditionele en online media.

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
Een les van 60 minuten.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Overnameprijs voor bibliotheken bedraagt € 250,- Geïnteresseerde bibliotheken kunnen contact opnemen met afdeling Educatie

Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk