Mediaspoor

Mediaspoor is een doorlopende leerlijn media-educatie en cultuur voor groep 1 t/m 8. De lespakketten voor de verschillende groepen sluiten op elkaar aan en vormen samen een doorlopende leerlijn waarmee de basis wordt gelegd voor mediawijze leerlingen. Lokale cultuuraanbieders (waaronder de bibliotheek) spelen een belangrijke rol in Mediaspoor. Elke module bevat een les van een regionale cultuuraanbieder: bibliotheek, kunstenaar, archief etc.die elk vanuit hun eigen expertise laten zien hoe media gebruikt worden om een verhaal te vertellen. De leerlijn vormt een basis voor de kritisch media-gebruiker, die bronnen op zijn waarde heeft leren schatten.

Uitgever
Plein C
Jaar van uitgave
2013
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Bij de module Meestervervalsers voor groep 5/6 spelen bibliotheken een rol. Het lesmateriaal is zo gemaakt dat er rondom deze les een groepsles door de bibliotheek aangeboden kan worden.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  Per groep is er een module van ongeveer 4 lessen die variëren tussen de 60 en de 120 minuten (verschilt per module).
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Meer informatie:
 • Mediaspoor
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan