Begrijpend Lezen met Kidsweek in de Klas

Kidsweek in de Klas is een methode voor begrijpend lezen, waarin de krant en actualiteit centraal staan. Zeven evidence-based-leesstrategie├źn vormen de rode draad door de methode. Binnen de lessen is er ook enige aandacht voor informatieverwerken en zoeken. De lessen worden aangeboden op drie vershillende niveau's: niveau A (groep 4 en 5), niveau B (groep 6 en 7) en niveau C (groep 8). Per jaar zijn er 34 lessen begrijpend lezen, verdeeld over vijf blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De lesstof sluit aan bij diverse kerndoelen. Het is ook goedgekeurd door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Uitgever
Young & Connected
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8

Bij de lessen worden drie niveaus onderscheiden: niveau A voor groep 5, niveau B voor groep 6 en 7, niveau C voor groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd

 • Ja, opdrachten voor Begrijpend Lezen voor 3 niveaus (A/B/C).
  Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  34 lessen per jaar verdeeld over 5 blokken
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen

  Ja, maar voornamelijk in het kader van begrijpend lezen.
  Ja, maar wel in het bredere context van mediawijsheid.
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, in de lesboekjes wordt ook aandacht besteed aan zoeken en vinden (ook op internet).
  Ja, leert dat er verschillende bronnen zijn en leert hieruit kiezen.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Meer informatie:
 • Kidsweek
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategie├źn

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren