Mediabegrip

Mediabegrip is een online lesmethode voor mediawijsheid. Elke twee weken ontvangen docenten twee nieuwe PowerPoint lessen die gebaseerd zijn op de actualiteit en gericht op media. De lessen zijn bedoeld als leidraad om, aan de hand van actuele onderwerpen, met leerlingen in gesprek te gaan over mediawijsheid. Iedere nieuwe les sluit aan bij een aantal competenties van mediawijsheid, waaronder. Sommige lessen zijn in dat kader gericht op informatievaardigheden.

Uitgever
Bibliotheek Zuidoost Fryslân
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
Rol bibliotheek
De mediacoach kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum en/of een les verzorgen.
Relatie met andere vakken
nee
Doorlooptijd
15-20 minuten per les.
Leerkrachtenhandleiding
Ja

Ja, er is een lesbrief voor docenten bij elke les.
Behandelde bronnen
 • online bronnen
Behandelde informatievaardigheden

Ja, maar beperkt.
Ja, maar in korte opdrachtjes.
Kenmerken van opdrachten
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media
Inzicht in belang en voortgang
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
Kosten
Array
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.

Online bronnen
Leerlingen leren:

 • verschillende websites gebruiken
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren