Media Wijsneus

De leerlijn ‘Media Wijsneus’ bestaat uit twaalf klassikale lessen waarin aandacht wordt besteed aan mediawijsheid en informatievaardigheden. De lessen over mediawijsheid worden klassikaal gegeven. De leerlingen doen individueel kennis op en maken opdrachten in de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er klassikale (reflectie)momenten ingebouwd, o.a. aan het begin en het einde van de les. De lessen over informatievaardigheden kunnen zelfstandig worden doorlopen in de digitale leeromgeving. De lessen informatievaardigheden bestaan uit de volgende onderwerpen: online zoeken en auteursrecht & portretrecht.

Uitgever
Social Media Wijs
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  Totaal 12 lessen van 45 minuten, waarvan: 4 lessen voor groep 6, 5 lessen voor groep 7 en 3 lessen voor groep 8.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja. Docenten kunnen ook een speciale training volgen.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Aanvragen
  Social Media Wijs

  Meer informatie:
 • Social Media Wijs
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren