Lespakket Mediavaardig

Mediavaardig is een lespakket voor groep 5 t/m 8 dat uit twee online spellen en twee lesfilms bestaat. In de spellen worden leerlingen in een verhaal rondom een onderzoeksschip uitgedaagd om opdrachten te volbrengen. Om problemen op te lossen moeten leerlingen hun informatievaardigheden inzetten. Bij de spellen horen leskisten met attributen, boeken en sheets. In de spellen is een balans aangebracht tussen opdrachten waarin informatievaardigheden moeten worden ingezet en opdrachten waarin iets (fysiek) ondernomen moet worden. In de lesfilm ‘Nieuws’ wordt het proces van nieuwsproductie uitgelegd. De lesfilm ‘Reclame’ geeft leerlingen meer inzicht in de werking en achtergronden van reclame. Beide lesfilms zijn ingedeeld in vier hoofdstukken waar verwerkingsopdrachten aan gekoppeld zijn.

Uitgever
Mediavaardig is een samenwerkingsverband van Biblionet Groningen, Groninger Forum en CultuurClick Groningen. Het spel is ontwikkeld door Spelpartners.
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
De mediacoach/leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum en/of lesbegeleiding verzorgen. Mediacoaches kunnen per januari 2016 ook een workshop volgen voor het coachen van docenten bij het gebruik van Mediavaardig!.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd

 • Ja. De twee spellen en lesfilms volgen elkaar op qua niveau. Het spel 'De Chocoladevloot' en lesfilm 'Reclame' zijn voor groep 5 en 6, het spel 'Red de Plancius!' en de lesfilm 'Nieuws' zijn voor groep 7 en 8.
  Relatie met andere vakken
  Nee. De onderwerpen die in de spellen aan bod komen sluiten wel aan bij het curriculum van wereldoriëntatie en geschiedenis.
  Doorlooptijd
  De spellen duren elk circa 1 tot 1,5 uur (afhankelijk van de lengte van de bespreking). De lesfilms kunnen in 1 tot 4 lessen worden behandeld.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar dit hangt af van de uitleg door de docent.
  Ja, maar niet in de vorm van een werkstuk. Wel in de zogenaamde toepassingstaken - opdrachten waarbij de gegeven bronnen gebruikt/gezocht moeten worden.
  Ja, maar niet in de vorm van een werkstuk. Wel in de zogenaamde toepassingstaken - opdrachten waarbij de gegeven bronnen gebruikt/gezocht moeten worden.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array

  Voor bibliotheken, serviceorganisaties en mediacoaches zijn tancodes beschikbaar. Eén TAN-code geeft recht op één spelsessie van drie uur, dat is ruim voldoende om een spel één keer met een klas te spelen of om een lesfilm te bekijken
  Aanvragen
  Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen