Lespakket Mediavaardig

Mediavaardig is een lespakket voor groep 5 t/m 8 dat uit twee online spellen en twee lesfilms bestaat. In de spellen worden leerlingen in een verhaal rondom een onderzoeksschip uitgedaagd om opdrachten te volbrengen. Om problemen op te lossen moeten leerlingen hun informatievaardigheden inzetten. Bij de spellen horen leskisten met attributen, boeken en sheets. In de spellen is een balans aangebracht tussen opdrachten waarin informatievaardigheden moeten worden ingezet en opdrachten waarin iets (fysiek) ondernomen moet worden. In de lesfilm ‘Nieuws’ wordt het proces van nieuwsproductie uitgelegd. De lesfilm ‘Reclame’ geeft leerlingen meer inzicht in de werking en achtergronden van reclame. Beide lesfilms zijn ingedeeld in vier hoofdstukken waar verwerkingsopdrachten aan gekoppeld zijn.

Relatie met andere vakken:
Nee. De onderwerpen die in de spellen aan bod komen sluiten wel aan bij het curriculum van wereldoriëntatie en geschiedenis.
Doorlooptijd:
De spellen duren elk circa 1 tot 1,5 uur (afhankelijk van de lengte van de bespreking). De lesfilms kunnen in 1 tot 4 lessen worden behandeld.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
  • online bronnen
  • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar dit hangt af van de uitleg door de docent.
Ja, maar niet in de vorm van een werkstuk. Wel in de zogenaamde toepassingstaken - opdrachten waarbij de gegeven bronnen gebruikt/gezocht moeten worden.
Ja, maar niet in de vorm van een werkstuk. Wel in de zogenaamde toepassingstaken - opdrachten waarbij de gegeven bronnen gebruikt/gezocht moeten worden.

Kenmerken van opdrachten:
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Licentie per spel € 25,- per schoolVoor bibliotheken, serviceorganisaties en mediacoaches zijn tancodes beschikbaar. Eén TAN-code geeft recht op één spelsessie van drie uur, dat is ruim voldoende om een spel één keer met een klas te spelen of om een lesfilm te bekijken
Online bronnen:
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.