Auteursrecht

In het lespakket Auteursrecht leren leerlingen hoe ze verstandig om kunnen gaan met het gebruiken van video’s, muziek en afbeeldingen die ze op internet vinden. Ze leren het auteursrecht te respecteren en daarmee de creativiteit van de makers te bevorderen. Het lespakket bestaat uit zes lessen waarin gewerkt wordt met video’s, discussies en verwerkingsopdrachten. Bij iedere les zijn lesbrieven, werkbladen en een informatiebrief voor ouders beschikbaar, zodat zij weten wat er speelt in de les, bekend worden met het auteursrecht en er thuis verder over kunnen praten met hun kinderen. Scholen die met het lespakket werken maken kans op het winnen van een workshop van een beroemde Nederlandse artiest of schrijver.

Uitgever
Klasse TV en De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen
Jaar van uitgave
2016
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  6 lessen van ca. 1 uur, inzetbaar in een zelfgekozen periode binnen een schooljaar.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, maar beperkt tot het auteursrecht.
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Aanvragen
  Klasse TV

  Meer informatie:
 • Kasse TV
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken