Bieb versus Google

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale bronnen. Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee groepjes met elkaar strijden om wie het snelst antwoorden kan vinden op gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de andere via Google. Tijdens de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op de voor en nadelen van het zoeken in traditionele en online media.

Uitgever
de Bibliotheek Zuidoost Fryslân
Jaar van uitgave
2016
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
Rol bibliotheek
Het spel wordt in de bibliotheek uitgevoerd onder begeleiding van de bibliothecaris of leesconsulent
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  nee
  Doorlooptijd
  Een les van 60 minuten.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Bibliotheek Zuidoost Fryslan
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren