spacer

Ik schrijf… Verslagen

Met het boek Ik schrijf… Verslagen leren leerlingen uit groep 5 en 6 wat verslagen zijn, welke soorten verslagen bestaan en hoe verslagen geschreven worden. Aan bod komen onder andere het bepalen van het onderwerp, het zoeken van feiten en afbeeldingen, het verzamelen van informatie en structuur geven aan de inhoud. Leerlingen krijgen ook schema’s aangereikt voor bijvoorbeeld brainstormen en mindmapping. Tevens wordt veel aandacht besteed aan taal en schrijfstrategieën. Achterin het boek staan hulpmiddelen aangereikt in de vorm van tips voor het schrijven van verslagen, een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar relevante boeken en websites. Het geleerde wordt geoefend door middel van kleine opdrachten en het schrijven van een eindverslag.

Uitgever
Ars Scribendi Uitgeverij
Jaar van uitgave
2014
Doelgroepen
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Ja, het kan worden gekoppeld aan een ander vak waar een verslag voor gemaakt moet worden.
  Doorlooptijd
  Doorlooptijd is afhankelijk van de manier waarop de leerkracht de lesstof inzet.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Nee, tenzij door de docent een evaluatiemoment wordt toegevoegd.
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array
  Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategieën
  • kerndoel 11 Nederlandse taal; Nederlands grammatica en spelling

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • waardevolle resultaten opslaan