spacer

Lessenreeks mediawijsheid en leesplezier

'De lessenreeks mediawijsheid bestaat uit zes thema's verspreid over de acht leerjaren van het basisonderwijs. De thema's zijn: Reclame, Nieuws, Creatie, Respect, Privacy en Onderzoek. Elk thema bestaat uit zes losse lessen. Deze lessen zijn toegespitst op verschillende vakken die al op het lesrooster staan, zodat het thema eenvoudig binnen het onderwijs vormgegeven kan worden. De lessen zijn concreet en tegelijkertijd flexibel, zodat docenten iedere les naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Elk jaar bereiken leerlingen een bepaald niveau, gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. Voor het voortgezet onderwijs heeft Cubiss ook een lessenreeks Mediawijsheid ontwikkeld die aansluit op deze lessenreeks voor het po.

Relatie met andere vakken:
De lessen sluiten aan bij verschillende vakken, namelijk: Nederlands, Rekenen, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegings-onderwijs en Wetenschap & Techniek.
Doorlooptijd:
Voor groep 1 t/m 4 zijn er zes lessen per twee leerjaren. Voor groep 5 t/m 8 zijn er zes lessen per leerjaar. De lesduur varieert van 30 tot 90 minuten per les.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
 • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
6 licenties (1 docententeam) € 295,-Bibliotheken binnen Limburg kunnen de inlogcodes voor het schooljaar 2017/2018 gratis aanvragen bij Cubiss. Voor Brabantse bibliotheken en onderwijsinstellingen binnen de provincies Limburg en Brabant geldt een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten. Voor volgende schooljaren geldt voor de Limburgse bibliotheken eveneens een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten.
Aanvragen:
Cubiss

Website
Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
 • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk