spacer

Lessenreeks mediawijsheid en leesplezier

'De lessenreeks mediawijsheid bestaat uit zes thema's verspreid over de acht leerjaren van het basisonderwijs. De thema's zijn: Reclame, Nieuws, Creatie, Respect, Privacy en Onderzoek. Elk thema bestaat uit zes losse lessen. Deze lessen zijn toegespitst op verschillende vakken die al op het lesrooster staan, zodat het thema eenvoudig binnen het onderwijs vormgegeven kan worden. De lessen zijn concreet en tegelijkertijd flexibel, zodat docenten iedere les naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Elk jaar bereiken leerlingen een bepaald niveau, gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. Voor het voortgezet onderwijs heeft Cubiss ook een lessenreeks Mediawijsheid ontwikkeld die aansluit op deze lessenreeks voor het po.

Uitgever
cubiss
Jaar van uitgave
2017
Doelgroepen
 • leerlingen havo 1
 • leerlingen havo 2
 • leerlingen havo 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 1 en 2
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 1 en 2
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 1 en 2
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4
 • leerlingen vwo 1
 • leerlingen vwo 2
 • leerlingen vwo 3

Bij VO leerjaar 1 t/m 3
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  De lessen sluiten aan bij verschillende vakken, namelijk: Nederlands, Rekenen, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegings-onderwijs en Wetenschap & Techniek.
  Doorlooptijd
  Voor groep 1 t/m 4 zijn er zes lessen per twee leerjaren. Voor groep 5 t/m 8 zijn er zes lessen per leerjaar. De lesduur varieert van 30 tot 90 minuten per les.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  • offline bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • hulpmiddel voor leerling om stappen en voortgang vast te leggen
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Kosten
  Array

  Bibliotheken binnen Limburg kunnen de inlogcodes voor het schooljaar 2017/2018 gratis aanvragen bij Cubiss. Voor Brabantse bibliotheken en onderwijsinstellingen binnen de provincies Limburg en Brabant geldt een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten. Voor volgende schooljaren geldt voor de Limburgse bibliotheken eveneens een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten.
  Aanvragen
  Cubiss

  Meer informatie:
 • Cubiss
 • Aansluiting kerndoelen PO

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken