spacer

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid

Doe je digiding! is een educatief programma voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het programma wordt in een online leeromgeving aangeboden en bestaat uit vijf lesmodules die zich richten op thema's zoals Identiteit, Bijbaan, Studeren en Verkeer en vervoer. Het doel van het programma is het vergroten van kennis van de overheidswereld, digitale informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties en de woordenschat. In het programma wordt individueel werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie.

Uitgever
Stichting Digisterker
Jaar van uitgave
2018
Doelgroepen
 • leerlingen vmbo BBL 3 en 4
 • leerlingen vmbo GL 3 en 4
 • leerlingen vmbo KB 3 en 4
 • leerlingen vmbo TL 3 en 4

Alleen voor VMBO-leerjaar 4 - alle leerwegen.
Rol bibliotheek
De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in het curriculum en de docent ondersteunen bij het gebruik van het materiaal.
Niveauopbouw
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Het programma sluit inhoudelijk aan op de vakken maatschappijleer, burgerschap, mentoraat in het vmbo en op burgerschap en studieloopbaanbegeleiding in het mbo.
  Doorlooptijd
  Het programma bestaat uit zeven modules. Elke module duurt ongeveer een blokuur.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden
  Kenmerken van opdrachten
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Digisterker
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • verschillende websites gebruiken