spacer

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid

Doe je digiding! is een educatief programma voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het programma wordt in een online leeromgeving aangeboden en bestaat uit vijf lesmodules die zich richten op thema's zoals Identiteit, Bijbaan, Studeren en Verkeer en vervoer. Het doel van het programma is het vergroten van kennis van de overheidswereld, digitale informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties en de woordenschat. In het programma wordt individueel werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie.

Relatie met andere vakken:
Het programma sluit inhoudelijk aan op de vakken maatschappijleer, burgerschap, mentoraat in het vmbo en op burgerschap en studieloopbaanbegeleiding in het mbo.
Doorlooptijd:
Het programma bestaat uit zeven modules. Elke module duurt ongeveer een blokuur.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
  • online bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
  • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
  • leerlingen kunnen samenwerken

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Website
Online bronnen:
  • verschillende websites gebruiken
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.